PRESSEMEDDELELSE
April 2022

Fundamentet for CO2-fangst er lagt i Nordjylland

Danmarks eneste cementproducent Aalborg Portland har i et samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet undersøgt, om det kan lade sig gøre at indfange CO2 fra virksomhedens produktion. Resultaterne bliver offentliggjort den 2. maj på en konference i Aalborg, hvor erhvervsminister Simon Kollerup er hovedtaler.

CO2-fangst, -lagring og -anvendelse er steget til vejrs på agendaen for grøn omstilling i Danmark. Skal klimaforandringerne dæmpes, må man effektivt håndtere udledningerne af kuldioxid fra industrien nationalt og internationalt. Netop dette er motivationen bag projektet GreenCem, hvis resultater bliver offentliggjort mandag den 2. maj 2022 på Aalborg Havn. Her afholder GreenCem en afslutningskonference i samarbejde med DI Energi, som afrundes med en paneldebat med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup (S), klimaordfører Signe Munk (SF), klimaordfører Marie Bjerre (V), borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen (S), branchedirektør i DI Troels Ranis og formand for Green Hub Denmark, Lene Espersen.

Kan CO2 fanges og laves til brændstof?

Projektet GreenCem har udviklet et teknisk layout og dokumentation for et CO2-opsamlingssystem på Aalborg Portland. Det har også haft fokus på genanvendelsen af det indsamlede kulstof, som gennem et Power-to-X anlæg kan bruges til fremstilling af e-metanol. Det såkaldte e-metanol kan bruges som brændstof til tunge køretøjer som lastbiler og landbrugsmaskiner, men også personbiler, der med en ombygning af motoren kan køre på metanol. Sådanne køretøjer har netop kørt den første tur i Danmark på Aalborg Havn. Målet er dermed indsamling af CO2 direkte fra industriens skorstene og brugen af denne til bæredygtige brændstoffer i transportsektoren m.m. På den måde vil en udfordring kunne vendes til en ressource. Netop deltagelsen af cementproducenten Aalborg Portland er en stor styrke ved projektet. Cementindustrien har globalt set den næststørste andel af den samlede industrielle CO2-udledning og står for 27% af denne. Aalborg Portlands engagement styrker muligheden for at udvikle en løsning, som kan integreres bredt i industrien.

Et bredt samarbejde

Konsortiet bag projektet omfatter, ud over Aalborg Portland, Aalborg Universitet, Port of Aalborg, Aalborg Forsyning, European Energy og Hydrogen Valley. Disse står sammen med DI bag konferencen d. 2. maj. På konferencen vil man også se på perspektiverne klimamæssigt og erhvervsmæssigt i at opsamle og udnytte CO2. At konferencen finder sted i Nordjylland er intet tilfælde. Regionen har gjort fangst, lagring og anvendelse af CO2 til et erhvervsfyrtårn og har som led heri en række større Power-to-X projekter på bedding. Konferencen samler aktører herfra såvel som fra det øvrige Danmark.

Læs mere om GreenCem-projektet her

Se info om konferencen samt programmet for denne her

For yderligere oplysninger:

  • Head of Sustainability & External Relations Thomas Uhd, Aalborg Portland, mobil 22 94 41 67 og uhd@aalborgportland.com
  • Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, att.: Jacob Mark Jensen, tlf. dir. +45 40 32 93 17 og jacob@publicity.dk

The GreenCem partners

GC_AALP
GC_POAA
GC_AALforsyning
GC_REintegrate
GC_AAU
GC_HV
GC_DFDS
GC_RN